EU-norm verhoogt de veiligheid van hottubs

EU-norm verhoogt de veiligheid van hottubs | Kirami

Kirami betrokken bij het opstellen van EU-standaardisatie van hottubs - doel: producten met de hoogste kwaliteit van de markt

 

Kirami was als enige Finse hottubfabrikant actief betrokken bij het opstellen van een nieuwe EU-brede standaardisatie betreffende veiligheidseisen en testmethoden voor hottubs voor huishoudelijk gebruik. Voor Kirami is met name de veiligheid van kleine kinderen belangrijk, wat centraal stond bij het werken aan de norm. 

De Finse Industriefederatie YTL nam al in de herfst van 2010 contact op met Kirami en vroeg om mee te werken aan een Europa-breed project voor het ontwikkelen van een norm voor hottubs en bubbelbaden voor huishoudelijk gebruik.

– Bij het standardisatieproces heeft elk land een eigen groep waarin wordt nagedacht over het nationale standpunt ten aanzien van de standaardisatie en de details daarvan. Daarnaast komt in de EU een algemene vergadering bijeen en komen per deelgroep van de norm nog aparte werkgroepen bijeen. Vergaderingen worden over heel Europa gehouden, vertelt Eero Rantanen, hoofd informatiebeheer en economie van Kirami.

De norm (EN 17125) legt vast hoe hottubs en bubbelbaden worden geproduceerd, getest en geïnstalleerd. Aan het werk is deelgenomen door vele Europese badproducenten. Ook veiligheidsinstanties, zoals Tukes, deden eraan mee. Kirami is de enige Finse hottubfabrikant die actief heeft deelgenomen aan het ontwerpen van de norm. 
Het creëren van de norm nam veel tijd in beslag. 

– Kirami heeft er acht jaar aan meegewerkt. Voor ons is het een grote en belangrijke zaak, waaraan we veel tijd hebben besteed bij ontmoetingen in heel Europa. Kirami deed mee aan het ontwikkelen van de norm, omdat we de beste hottubs van de markt willen maken.

 

Voor Kirami is met name de veiligheid van kleine kinderen belangrijk, wat centraal stond bij het werken aan de norm| Kirami
Voor Kirami is met name de veiligheid van kleine kinderen belangrijk, wat centraal stond bij het werken aan de norm | Kirami

 

De norm verhoogt de veiligheid

Normen verhogen de veiligheid en verenigbaarheid van producten. Standaardisatie beschermt ook de consument en het milieu. Bij de aankoop van een gestandaardiseerd product weet de klant dat hij een duurzaam en bruikbaar product krijgt. De norm wordt om de vijf jaar nagekeken en indien nodig, bij constatering van gebreken, geüpdatet.

Kirami had de veiligheidszaken al eerder goed op orde. Bijvoorbeeld de in de norm vastgelegde hittebescherming van de schoorsteenpijp van 100 cm lang was bij onze producten van begin af aan standaard. Ook de in de norm geëiste gebruiksaanwijzingen waren bij onze producten goed voor elkaar. 

– Op dit moment brengt Kirami haar producten in overeenstemming met de norm. Een groot deel van de zaken is al klaar, maar kleine details zoals de door de norm geëiste thermometer en waarschuwingsbordjes worden nog gepland.

 

Aanvullende informatie:

Bekijk onze nieuwe catalogus. Hier vindt u alle kwaliteit Kirami-producten.Gegevensadministratie- en financieel directeur Eero Rantanen
eero.rantanen@kirami.fi
+358 40 828 99735

Bekijk onze nieuwe catalogus (EN).